Hướng dẫn lựa chọn dầu bơm chân không chất lượng cao

Hướng dẫn lựa chọn dầu bơm chân không chất lượng cao

Kiểu Môi trường Sử dụng Tên sản phẩm
Bơm quay Để sử dụng chung Tiêu chuẩn NEOVAC MR-100 MR-200 MR-250
Để sử dụng chung (không hút ẩm) Độ phân tán của bùn / Khả năng chịu nhiệt NEOVAC ST-200
Để sử dụng chung (với độ ẩm hút) Chịu nhiệt / ổn định oxy hóa NEOVAC MR-200A 250A
Nhiệt độ cao / hút khí hoạt động Tiêu chuẩn NEOVAC SO-M SO-H
Nhiệt độ cao / hút khí hoạt động Chịu nhiệt / ổn định oxy hóa NEOVAC SA-L SA-M SA-H
Bột mịn hoặc hút khí chủ động giảm áp lực CVD NEOVAC DR-M
Hút khí ô nhiễm Để đo môi trường NEOVAC SA
Bơm khuếch tán Áp suất cực đại  
7X10-6Pa trở xuống NEOVAC SX
1X10-6Pa trở xuống NEOVAC
7X10-9Pa trở xuống MORgill EXCELLOL 54
Bơm dầu tăng áp Áp suất hơi  
1.3X10-2Pa trở xuống NEOVAC ME-250
6,7X10-4Pa trở xuống NEOVAC DB-12
Dầu bơm tăng áp cơ   NEOVAC EP-83
Van trung tâm Độ nhớt 40oC  
156,6mm2 / S NEOVAC MC-400
256,2mm2 / S NEOVAC MC-600
411mm2 / S  NEOVAC MC-1000