lubricant- equipment
Mỡ Nippon

Mỡ Nippon

Nippon là mỡ nhật hang mỡ có tuổi đời 75 năm. Nhà máy của nippon là một trong những nhà máy sản xuất mỡ chất lượng của Nhật Bản. Nippon sản xuất mỡ bôi trơn OME cho nhiều hãng mỡ và hãng thiết bị khác nhau.

Xem chi tiết