Dầu mỡ cho thực phẩm H1, H2 và H3

Những phân Sự khác biệt giữa phân loại dầu mỡ bôi trơn cho ngành thực phẩm H1, H2 và H3 là gì?loại này phân biệt các loại dầu nhờn thực phẩm với những gì chúng có thể không chứa và cách chúng được sử dụng.

Chất bôi trơn đạt tiêu chuẩn thực phẩm H1 có thể được sử dụng trong các ứng dụng mà tiếp xúc ngẫu nhiên có thể xảy ra. Sự tiếp xúc ngẫu nhiên này chỉ giới hạn trong một lượng nhỏ: Không vượt quá 10 phần triệu (tức là 0,001 phần trăm), nếu không thực phẩm sẽ bị coi là không an toàn cho tiêu dùng. Chất bôi trơn H1 chỉ có thể chứa một số thành phần cơ bản, phụ gia và chất làm đặc theo quy định của FDA (21 CFR 178.3750). Thông thường, khi người ta tham khảo chất bôi trơn "cấp thực phẩm", nghĩa là chất bôi trơn H1.

H2 chất bôi trơn có thể được sử dụng trong các cơ sở chế biến thực phẩm, nhưng chỉ khi có hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với thực phẩm. Hầu hết các chất được sử dụng trong các công thức dầu nhờn nói chung đều có thể chấp nhận được trong H2 chất bôi trơn, nhưng có những hạn chế liên quan đến độc tính và các cân nhắc khác. Ví dụ, chất bôi trơn H2 không thể chứa các chất sinh ung thư, đột biến, teratogen, axit vô cơ hoặc các kim loại nặng có ý đồ như antimon, arsenic, cadmium, chì, thuỷ ngân hoặc selen.

Chất bôi trơn H3 chỉ có thể chứa dầu mỡ được đáp ứng FDA 21 CFR 172.860 (như dầu ngô, đậu nành hoặc hạt bông), một số loại dầu khoáng đáp ứng FDA 21 CFR 172.878 và dầu thường được công nhận là an toàn (GRAS) theo FDA 21 CFR 182 hoặc FDA 21 CFR 184. Các chất bôi trơn H3 thường được sử dụng để làm sạch và ngăn ngừa gỉ trên các móc, xe đẩy và các thiết bị khác.

Lube việt nam cung cấp nhiều loại chất bôi trơn thực phẩm cho hầu hết các ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn một cuộc khảo sát bôi trơn để đánh giá các yêu cầu chất bôi trơn của bạn. Liên hệ với chúng tôi và để chúng tôi giúp bạn lựa chọn các giải pháp thích hợp cho nhu cầu của bạn.